Učenke uspešne na tekmovanju!

Učenke uspešne na tekmovanju!

Učenke uspešne na tekmovanju!

Regijskega tekmovanja mladih glasbenikov Primorske, na katerem je tekmovalo kar 116 učencev, so se v kategoriji klarineta in saksofona dne 20. 2. 2013 udeležile tudi tri učenke Godbeniške šole Vogrsko. Na tekmovanju, ki se je izvajalo v Glasbeni šoli Sežana, so, pod mentorstvom Tomaža Škamperleta, Godbeniško šolo Vogrsko zastopale Eva Ivana Fabčič, Meta Vodopivec in Petra Jarc, Neva Klanjšček pa jih je spremljala na klavirju. Učenke so bile zelo uspešne in si zaslužijo vso pohvalo. Eva Ivana Fabčič je za svoj nastop v kategoriji 1a–klarinet prejela 85,67 točke, Meta Vodopivec pa 84,00 točk v kategoriji 1b-klarinet. Obe sta prejeli srebrno priznanje.

Eva Ivana Fabčič

Eva Ivana Fabčič

Meta Vodopivec

Meta Vodopivec

Še bolje pa se je odrezala Petra Jarc, saj je v tekmovalni kategoriji 1c-saksofon prejela 92,67 točke in s tem zlato priznanje. To je Petri tudi omogočilo udeležbo na Državnem tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije, ki je 13. 3. 2013 potekalo v Glasbeni šoli Krško. Kljub močni konkurenci je Petra tam dosegla 89,40 točke in s tem bronasto plaketo.

Petra Jarc

Petra Jarc

Doseženi uspehi Eve Ivane, Mete in Petre izkazujejo, da v Godbeniški šoli Vogrsko učenci pridobijo kvalitetno glasbeno znanje. Z udeležbo na tekmovanju se ne le bogati proces izobraževanja, temveč tudi pospešuje in širi zanimanje za glasbo. Medsebojno druženje in sodelovanje mladih godbenikov krepi njihovo pripadnost glasbenemu svetu in jih spodbuja k nadaljnjemu delu in napredku.

Mlade godbenice – iskrene čestitke za dosežene rezultate!

Valentina Gregorič Saksida