Prvi pevski festival POJMO (Z)GODBO

Prvi pevski festival POJMO (Z)GODBO

Prvi pevski festival POJMO (Z)GODBO

Pihalni orkester oz. Godbeniška šola Vogrsko v petek, 20. novembra, v veliki dvorani Kulturnega doma v Bukovici, organizira »čisto ta pravi« festival! K sodelovanju vabi vse otroke, ki radi pojejo, so stari od šest do petnajst let, obiskujejo osnovne šole v občini Renče-Vogrsko ali so prebivalci občine in obiskujejo osnovno šolo v drugi občini.

 

Zamisel o festivalu se je izoblikovala naključno, v želji ustvariti nekaj novega, ponuditi nekaj drugačnega in k sodelovanju pritegniti tudi otroke, ki niso učenci Godbeniške šole Vogrsko.

Z izbranim naslovom »POJMO Z(GODBO)« želimo organizatorji poudariti pomen festivala Slovenska popevka za nas Slovence (pelo se bo pesmi omenjenega festivala) in napovedati,  da bo nastopajoče na finalnem večeru spremljal šolski orkester Vogrsko z dodano ritem sekcijo pod vodstvom Nejca Kovačiča. Pesmi, ki jih bodo nastopajoči peli, bodo vnaprej določene, saj bo priredbe zanje napisal naš glasbeni ustvarjalec Anže Vrabec in bodo primerne težavnostni stopnji šolskega orkestra.

 

Kakšna je pot, ki vodi do finalnega večera? Učenci, ki si želijo zapeti na festivalu, naj pogumno stopijo k svoji učiteljici glasbenega pouka in se prijavijo na izbor. Izbori bodo potekali oktobra na osnovnih šolah v Renčah, Bukovici in na Vogrskem. Ob prisotnosti strokovne komisije bodo pevci zapeli vsem znano pesem Za prijatelje (A. Šifrer) in pesem po lastni izbiri. Na podlagi teh izborov bo komisija izbrala finaliste, ki se bodo, vsak s svojo vnaprej določeno skladbo, predstavili na finalnem večeru. Na finalnem večeru se bo izbralo tudi zmagovalca, ki bo prejel posebno nagrado. Organizatorji pravijo, da bo finalni večer popestrilo več glasbenih vložkov, in vsem obiskovalcem zagotavljajo prijetno preživet glasbeni večer.

 

Vabimo vas, da se nam pridružite v petek, 20. novembra, v Bukovici, in se na lastne oči in ušesa prepričate, da se za pevski in godbeni podmladek v naši občini ni bati!

 

Kristina Saksida in Jasna Živec

Klik do vabila: Vabilo

Klik do prijavnice: Prijavnica

Prijavnico izpolnite in jo oddate učiteljici glasbe do petka. 2. oktobra 2015. Za dodatne informacije pokličite Kristino Saksida na 041 706 941.